Jeugdwerking

Wie zijn we?

Wij zijn een jeugdbeweging voor en met kinderen uit kansarme milieus, vaak generaties lang. Alle kinderen, zonder onderscheid van afkomst of geloof, zijn welkom.

Wij zijn een club waar kinderen zich thuis mogen voelen, waar ze mogen spelen en plezier maken, samen eten en feesten, waar ze echte vriendschap en verbondenheid leren kennen en elkaar steunen.

Vanuit een christelijk geloof willen wij de kinderen de vriendschap met God leren kennen en beleven, omdat wij geloven dat dit het leven rijker maakt.

Wat doen we?

Tijdens het weekeinde organiseren wij activiteiten voor kinderen en jongeren: spelen, knutselen, zwemmen, op tocht gaan, zingen, uitstappen,...

Feesten als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen worden gevierd in familiale sfeer, met toneel, film of een themaspel.

Eén keer per maand nemen we deel aan een catechesemoment, ‘Kinderen rond de bron’ te Merksem. Bij gelegenheid vieren we samen Eucharistie.

In de zomervakantie gaan we een week op kamp. Met de jongeren trekken we wel eens naar het buitenland (Lourdes, Assisi). We organiseren ook andere activiteiten zoals rommelmarkt, spaghettiavond, auto's wassen, Het geeft gelegenheid aan een breder publiek om ons te leren kennen, en het brengt een extra duit in het zakje.

Naast ontspanning en zingeving willen we ook vorming voor het leven geven, door met jongeren in gesprek te gaan, door hen de kans te geven verantwoor­delijkheid op te nemen in de werking van onze club.

Algemeen

De kinder- en tienerwerking, waarvoor we erkend zijn door de jeugddienst van de stad Antwerpen als jeugdbeweging voor kansarmen. De kinderen komen zaterdagnamiddag samen voor de “gewone” activiteiten van elke jeugdbeweging: spelen, tochten maken, knutselen, .. Jaarlijks is er een kamp in de zomer. De doelgroep is echter niet zo "gewoon": een groot aantal kinderen kennen reële armoede en een moeilijke gezinssituatie, ze zijn niet gewend om samen te spelen of vertonen een min of meer hoge vorm van gedragsstoornissen, socio-emotionele achterstand,...

Op elke bijeenkomst is een (brood)maaltijd voorzien, want de meeste kinderen en leiders hebben niet gegeten als ze naar de club komen. Een groot aantal leiders van de jeugdbeweging is zelf als kind lid van de Grijze Kat geweest. Het is voor hen niet evident om verantwoordelijkheid op te nemen voor de goede werking van de club. Er wordt intensief geprobeerd hen te vormen (o.a. in samenwerking met de Jeugddienst Don Bosco).