Onthaal

Vele organisaties voor kansarmen werken op meso- en macroniveau aan structuren. Dat is zeer noodzakelijk. Het nadeel is echter dat de individuele nood van mensen soms geen ruimte krijgt.

Geregeld gebeurt het dat iemand na de activiteiten nablijft of op vrijdagnamiddag tijdens de permanentie een concrete vraag om hulp stelt: hulp bij het invullen van officiële documenten, een bemiddelingsgesprek na een ruzie in het gezin, contact met de (jeugd)politie.

Voor een aantal jongeren (en leiders) uit de kinder- en tienerwerking is de band met de Grijze Kat een belangrijke steun – ook concreet. Vooral onze voorzitster steekt daar bescheiden en zonder al te veel ruchtbaarheid veel tijd in.